Lịch thăm khám

Mời các bạn cùng theo dõi lịch thăm khám trong tháng 02/2019 như sau:

Tỉnh thành Địa chỉ Số điện thoại
Hà Nội Số 29, ngõ 18 Lương Ngọc Quyến, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội 098.340.6886
Ninh Bình Thôn Lãng Nội, Gia Lập, Gia Viễn, Ninh Bình 098.340.6886
Hà Nội Số 29, ngõ 18 Lương Ngọc Quyến, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội 098.340.6886
Ninh Bình Thôn Lãng Nội, Gia Lập, Gia Viễn, Ninh Bình 098.340.6886
Hà Nội Số 29, ngõ 18 Lương Ngọc Quyến, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội 098.340.6886
Ninh Bình Thôn Lãng Nội, Gia Lập, Gia Viễn, Ninh Bình 098.340.6886
Hà Nội Số 29, ngõ 18 Lương Ngọc Quyến, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội 098.340.6886
Ninh Bình Thôn Lãng Nội, Gia Lập, Gia Viễn, Ninh Bình 098.340.6886